Europejska Rada Ochrony Danych

Opinion 11/2018 on the draft list of the competent supervisory authority of Ireland regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (Article 35.4 GDPR)

03 October 2018
Opinia 11/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy irlandzki organ nadzorczy  1.25 MB
Państwa członkowskie: