Opinion 28/2018 regarding the European Commission Draft Implementing Decision on the adequate protection of personal data in Japan

5 December 2018
Advies 28/2018 over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Europese Commissie betreffende de adequate bescherming van persoonsgegevens in Japan 1.42 MB
Members: