Európsky výbor pre ochranu údajov

Právo na prenosnosť údajov

25 May 2018

Počas prvého plenárneho zasadnutia Európsky výbor pre ochranu údajov schválil usmernenia pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29, ktoré sa týkajú všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo na prenosnosť údajov