Europejska Rada Ochrony Danych

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

25 May 2018

Podczas pierwszego posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych zatwierdziła wytyczne dotyczące RODO wydane przez Grupę Roboczą Art. 29.

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych