Euroopan tietosuojaneuvosto

Ilmoitukset henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

25 May 2018

Ensimmäisessä täysistunnossaan Euroopan tietosuojaneuvosto antoi tukensa artikla 29 mukaisen tietosuojatyöryhmän laatimille ohjeistuksille, jotka koskevat yleistä tietosuoja-asetusta.

Ilmoitukset henkilötietojen tietoturvaloukkauksista