Europejska Rada Ochrony Danych

Processor BCRs of Reinsurance Group of America

2020
Type of BCR: 
Processor
Właściwy organ (organ wiodący w sprawie dotyczącej zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych):