Европейски комитет за защита на данните

Controller BCRs of Reinsurance Group of America

2020
Type of BCR: 
Controller
Компетентен орган (водещ за задължителните фирмени правила):