Kierownictwo EROD

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) jest niezależnym organem europejskim. Jest to organizacja parasolowa zrzeszająca krajowe organy ochrony danych (krajowe organy nadzorcze) państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD).

EROD zapewnia spójne stosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych. EROD zapewnia również współpracę, w tym w zakresie egzekwowania prawa.

Organy ochrony danych są odpowiedzialne za egzekwowanie prawa o ochronie danych na szczeblu krajowym i transgranicznym poprzez współpracę w ramach mechanizmu kompleksowej współpracy.

EROD podejmuje wiążące decyzje w sprawach transgranicznych, w których nie osiągnięto porozumienia.

EROD posiada sekretariat z siedzibą w Brukseli, którego obsługę zapewnia EIOD. Protokół ustaleń określa warunki współpracy między EROD a EIOD.

 

Kierownictwo

Na czele EROD stoi Przewodnicząca, Anu Talus oraz dwóch Wiceprzewodniczących, Irene Loizidou Nicolaidou i Aleid Wolfsen, wybrani na pięcioletnią kadencję.

Przewodniczenie
Anu Talus
Anu Talus
Przewodnicząca
Irene Loizidou Nicolaidou
Irene Loizidou Nicolaidou
Wiceprzewodnicząca
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Wiceprzewodnicący

Regulamin wewnętrzny

Regulamin wewnętrzny zawiera najważniejsze zasady operacyjne EROD, które opisują:

  • w jaki sposób EROD jest zorganizowana;
  • w jaki sposób jej członkowie współpracują ze sobą;
  • w jaki sposób wybiera się przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz
  • ich metody pracy.

Zapoznaj się z regulaminem wewnętrznym EROD.

Publication Type:
Members: