Sekretariat Europejskiej Rady Ochrony Danych

Sekretariat, którego obsługę zapewnia Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD), oferuje analityczne, administracyjne i logistyczne wsparcie Europejskiej Radzie Ochrony Danych.

Wsparcie obejmuje przygotowanie stanowisk oraz organizowanie spotkań i komunikacji Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Personel sekretariatu jest zatrudniany przez EIOD, jednak pracownicy wykonują pracę wyłącznie na podstawie instrukcji otrzymanych od przewodniczącego Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Warunki współpracy pomiędzy Europejską Radą Ochrony Danych i EIOD ustanawia Protokół Ustaleń.

 

Skontaktuj się z nami