Oportunităţi de carieră

Cine suntem

Secretariatul oferă CEPD sprijin analitic, administrativ și logistic, inclusiv prin comunicări, pregătirea documentelor și organizarea reuniunilor.

Ce oferim

Asigurăm o atmosferă de lucru prietenească, fără multă birocrație, cu un grad ridicat de autonomie și activități foarte diverse.

Avem o strategie ambițioasă privind egalitatea de șanse care vă va ajuta să vă valorificați potențialul.

Politica noastră ambițioasă în materie de învățare și dezvoltare vă va sprijini în dezvoltarea carierei și în îmbunătățirea aptitudinilor personale.

Personalul secretariatului este angajat de AEPD. Ca angajat al unei instituții a UE, beneficiați de toate oportunitățile în materie de carieră, recrutare, promovare, salarizare și prestații, astfel cum se stipulează în Statutul funcționarilor.

Cum recrutăm

The EDPS provides support and organises selections for the EDPB secretariat. If you are interested in working for the EDPB, please check the EDPS site for vacancies:  https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en

Toate recrutările au loc pe baza unor anunțuri de post vacant specifice pentru următoarele roluri:

Funcționari

Dacă un post vacant nu este ocupat intern, publicăm un anunț de post vacant pe pagina de Notificări interinstituționale privind anunțurile de posturi vacante, care este accesibilă din intranetul tuturor instituțiilor europene.

Postul vacant este deschis funcționarilor din toate instituțiile europene. Dacă un candidat îndeplinește toate calificările necesare, se face un transfer interinstituțional.

Întrucât personalul secretariatului este vizat de Statutul funcționarilor și beneficiază de aceeași politică de mobilitate ca personalul din instituțiile UE mai mari, vă puteți transfera cu ușurință gradul, treapta, vechimea și toate celelalte elemente de carieră: nu vă pierdeți niciunul din drepturile dumneavoastră dacă lucrați pentru noi.

Agenți contractuali

Ocazional recrutăm specialiști în domeniul protecției datelor și alți agenți administrativi cu contracte pe durată determinată („agenți contractuali”).

Recrutăm agenți contractuali dintr-o rezervă de candidați (păstrați într-o bază de date), în urma unei proceduri de selecție numite CAST, organizată de EPSO.

Luăm însă în considerare candidaturi spontane pentru anumiți specialiști din domeniul protecției datelor, experți în alte domenii sau funcții administrative.

Vă rugăm să contactați recruitment@edps.europa.eu dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau dacă doriți să depuneți o candidatură spontană. Dacă doriți să vă depuneți candidatura, vă rugăm să menționați că doriți un post în cadrul secretariatului EDPB.

Experți naționali

Experții naționali (END) sunt uneori detașați la secretariat pentru o perioadă determinată din personalul unor organisme naționale din sectorul public din statele membre ale UE.

END dobândesc o experiență valoroasă la nivelul UE și ne permit să beneficiem de competențele și experiența profesională a acestora.

Atunci când există un post vacant pentru un END, vom contacta autoritățile naționale pentru protecția datelor cu o cerere de candidaturi.

De asemenea, invităm reprezentanțele naționale permanente la UE să ne ajute să găsim candidații potriviți.

Candidații NU se pot înscrie  direct pentru acest program, ci  trebuie să facă acest lucru prin angajatorul lor, care le va plăti în continuare salariul pe durata detașării.

Vă rugăm să contactați sne@edps.europa.eu pentru mai multe informații.

Personal interimar

Ocazional, angajăm un personal pe termen scurt, de până la șase luni, în funcție de necesități. Aceasta se realizează prin agențiile de ocupare temporară a forței de muncă.

Stagiu

Desfășurăm un program de stagii de cinci luni, oferind proaspeților absolvenți de universitate posibilitatea de a-și pune în practică cunoștințele dobândite in timpul studiilor și de a dobândi experiența practică a activităților noastre de zi cu zi.

Programul rulează de două ori pe an, cu începere în luna octombrie și martie, și găzduiește de obicei doi stagiari în același timp.

De asemenea, acceptăm, pe criterii specifice și limitate, studenți și doctoranzi pentru stagii de scurtă durată, neremunerate.

How to apply?
Apply via the VBB website https://ec.europa.eu/stages/how-to-apply/who-can-apply_en
During your application process you will be able to indicate your 1st choice of place of employment. As the VBB is a European Commission tool, please make sure that you indicate the EDPS as 1st choice and please precise within your application that you have a preference to work for the EDPB Secretariat.

Vă rugăm să contactați stage@edps.europa.eu pentru mai multe informații.