Career opportunities

Kas mes esame

Sekretoriatas EDAV teikia analitinę, administracinę ir logistinę pagalbą, be kita ko, komunikacijos, dokumentų rengimo ir susirinkimų organizavimo srityse.

Ką mes siūlome

Siūlome draugišką ir nebiurokratišką darbo aplinką, taip pat labai savarankišką ir įvairų darbą.

Turime didelių užmojų lygių galimybių strategiją, padėsiančią jums išnaudoti savo potencialą.

Mūsų didelių užmojų Mokymosi ir tobulinimosi politika padės jums siekti savo karjeros tikslų ir tobulinti savo asmeninius įgūdžius.

Sekretoriato darbuotojų darbdavys yra EDAPP. Kaip ES institucijos darbuotojas, galėsite naudotis visomis karjeros, įdarbinimo, paaukštinimo, darbo užmokesčio ir išmokų galimybėmis, nustatytomis Tarnybos nuostatuose.

Įdarbinimas

The EDPS provides support and organises selections for the EDPB secretariat. If you are interested in working for the EDPB, please check the EDPS site for vacancies:  https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en

Darbuotojų ieškome skelbdami pranešimus apie laisvas darbo vietas toliau išvardytų rūšių pareigybėms.

Pareigūnai

Jei laisvos darbo vietos neužima vidaus darbuotojas, skelbiame pranešimą apie laisvą darbo vietą tarpinstituciniame parnešimų apie laisvas darbo vietas puslapyje, prie kurio galima prisijungti per visų ES institucijų intranetą.

Į laisvą pareigūno darbo vietą gali pretenduoti pareigūnai iš visų ES institucijų. Jei kandidatas atitinka visus būtinus reikalavimus, jis perkeliamas iš vienos institucijos į kitą.

Kadangi sekretoriato darbuotojams taikomi Tarnybos nuostatai ir jie gali naudotis ta pačia judumo politika kaip ir didesnių ES institucijų darbuotojai, savo pareigų lygį, pakopą, darbo stažą ir visus kitus karjeros elementus galėsite sklandžiai persikelti ir įsidarbinę mūsų institucijoje neprarasite jokių savo teisių.

Sutartininkai

Kartais įdarbiname duomenų apsaugos specialistus ir kitus administracinius darbuotojus pagal terminuotas sutartis (sutartininkai).

Sutartininkus įdarbiname iš pareiškėjų sąrašo (saugomo duomenų bazėje) po EPSO organizuojamos CAST atrankos procedūros.

Tačiau ieškodami tam tikrų duomenų apsaugos specialistų, kitų sričių ekspertų ar administracinių darbuotojų atsižvelgsime ir į spontaniškai pateiktas paraiškas.

Jei norite gauti daugiau informacijos arba spontaniškai pateikti paraišką, rašykite e. paštu recruitment@edps.europa.eu. Teikdami tokią paraišką, paminėkite, kad ją teikiate dėl pareigybės EDAV sekretoriate.

Nacionaliniai ekspertai

Kartais į sekretoriatą apibrėžtam laikotarpiui deleguojami nacionaliniai ekspertai iš ES valstybių narių nacionalinių viešojo sektoriaus institucijų.

Nacionaliniai ekspertai įgyja vertingos patirties ES lygmeniu ir mums suteikia galimybę pasinaudoti jų profesiniais įgūdžiais ir patirtimi.

Kai atsiranda laisva nacionalinio eksperto darbo vieta, nusiunčiame kvietimą teikti paraiškas nacionalinėmis duomenų apsaugos institucijomis.

Be to, kreipiamės į nuolatines atstovybes ES prašydami padėti mums rasti tinkamų kandidatų.

Kandidatai pagal šią programą paraiškų tiesiogiai teikti NEGALI. Jie tai turi padaryti per savo darbdavį, kuris delegavimo laikotarpiu toliau moka jų darbo užmokestį.

Norėdami gauti daugiau informacijos, rašykite el. pašto adresu sne@edps.europa.eu.

Laikinieji darbuotojai

Atsiradus poreikiui, kartais įdarbiname laikinus darbuotojus laikotarpiui iki šešių mėnesių. Tam pasitelkiame laikinojo įdarbinimo agentūras.

Stažuotės

Rengiame penkių mėnesių stažuočių programą, per kurią neseniai universitetą baigusiems asmenims suteikiame galimybę pritaikyti per studijas įgytas žinias, taip pat įgyti praktinės patirties, susijusios su mūsų kasdiene veikla.

Programa vykdoma dukart per metus, pradedant spalio ir kovo mėn. Paprastai vienu metu mūsų institucijoje stažuojasi du stažuotojai.

Be to, pagal tam tikrus ribojančius kriterijus trumpalaikėms neapmokamoms stažuotėms priimame universiteto studentus ir doktorantus.

How to apply?
Apply via the VBB website https://ec.europa.eu/stages/how-to-apply/who-can-apply_en
During your application process you will be able to indicate your 1st choice of place of employment. As the VBB is a European Commission tool, please make sure that you indicate the EDPS as 1st choice and please precise within your application that you have a preference to work for the EDPB Secretariat.

Norėdami gauti daugiau informacijos, rašykite el. pašto adresu stage@edps.europa.eu.