Работна група по член 29

Работната група по член 29 (чл. 29 РГ) е независимата европейска работна група, която се занимаваше с въпроси, свързани със защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни до 25 май 2018 г. (датата на влизане в сила на ОРЗД). Всички архивирани известия относно Работната група по член 29 можете да видите тук:

 

Работна група по член 29