Advies 15/2018 over de door de bevoegde toezichthoudende autoriteit van Malta ingediende ontwerplijst van verwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht is (artikel 35, lid 4, AVG)

3 October 2018
Advies 15/2018 over de door de bevoegde toezichthoudende autoriteit van Malta ingediende ontwerplijst van verwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht is (artikel 35, lid 4, AVG) 112.15 KB
Members: