Advies 10/2018 over de door de bevoegde toezichthoudende autoriteit van Hongarije ingediende ontwerplijst van verwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht is (artikel 35, lid 4, AVG)

3 October 2018
Advies 10/2018 over de door de bevoegde toezichthoudende autoriteit van Hongarije ingediende ontwerplijst van verwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht is (artikel 35, lid 4, AVG) 114.38 KB
Members: