Retningslinjer 1/2019 for adfærdskodekser og kontrolorganer i henhold til forordning 2016/679