Euroopa Andmekaitsenõukogu

Andmete ülekandmise õigus

25 May 2018

Euroopa Andmekaitsenõukogu kinnitas oma esimesel täiskoguistungil isikuandmete kaitse üldmäärusega seotud artikli 29 töörühma suunised.

Andmete ülekandmise õigus