Europos duomenų apsaugos valdyba

Pranešimai apie asmens duomenų saugumo pažeidimu

25 May 2018

Per savo pirmąjį plenarinį posėdį Europos duomenų apsaugos valdyba patvirtino su BDAR susijusias 29 straipsnio darbo grupės gaires.

Pranešimai apie asmens duomenų saugumo pažeidimu