Euroopa Andmekaitsenõukogu

Isikuandmetega seotud rikkumisest teatamine

25 May 2018

Euroopa Andmekaitsenõukogu kinnitas oma esimesel täiskoguistungil isikuandmete kaitse üldmäärusega seotud artikli 29 töörühma suunised.

Isikuandmetega seotud rikkumisest teatamine