Europski odbor za zaštitu podataka

Automatizirano donošenje odluka i izrada profila