Euroopa Andmekaitsenõukogu

Küpsised

Küpsised, seadmetuvastus ja andmelogid

Kasutame veebilehe tehniliseks toimimiseks ja statistika kogumiseks küpsiseid, seadmetuvastust ja andmelogisid.

Küpsised

Küpsis on väike fail, mille veebileht salvestab külastaja arvutisse või mobiilseadmesse.

Esimese poole küpsised paigutab veebileht. Neid saab lugeda üksnes see veebileht.  Samuti võib veebileht välise teenusega analüüsida, kuidas veebilehte kasutatakse. Euroopa Komisjon kasutab analüüsimise siseteenust Europa Analytics. See hindab Euroopa Komisjoni majutatava Euroopa Andmekaitsenõukogu veebilehe tõhusust.

Europa Analytics paigutab oma küpsise. Euroopa Komisjon säilitab täieliku kontrolli esimese poole küpsistega kogutud andmete üle, sest andmed talletatakse täielikult Euroopa Komisjonile kuuluvates ja tema hallatavates serverites. Andmeid ei jagata turundus-, turu-uuringute ega kaubanduseesmärkidel ühegi muu organisatsiooniga.

Esimese poole küpsis sisaldab järgmist teavet:

  • külastaja kordumatu juhuslik tunnus;
  • konkreetse külastaja esimese külastuse aeg;
  • konkreetse külastaja eelmise külastuse aeg;
  • konkreetse külastaja külastuste arv.

Püsiküpsised salvestatakse seadmesse ja neid ei kustutata brauseri sulgemisel automaatselt. Püsiküpsiste jaoks luuakse juhuslik tunnus, mille abil Europa Analytics tuvastab, kui kasutaja külastab lehte järgmine kord.

Kõik küpsised aeguvad 13 kuu pärast.

Seadmetuvastus

Europa Analytics kasutab IP tuvastamist takistavat mehhanismi, mis automaatselt varjab osa iga külastaja IP-st (internetiprotokollist) ning seega välistab domeeni Europa konkreetse külastaja tuvastamise IP-aadressi abil.

Seadmetuvastus on teave, mida tuvastamiseesmärgil kogutakse eemalasuva arvutusseadme kohta. Neid tuvastusi saab kasutada üksikute kasutajate või seadmete tuvastamiseks ka siis, kui küpsised on välja lülitatud. Seadmetuvastus aegub 30 minuti pärast. Kui kasutaja otsustab sellest loobuda, seadmetuvastust ei kasutata.

Andmelogid

Logid on tekstifailid, mis talletavad serveris teavet. Järgmisi logisid hoitakse analüüsimiseks, v.a kui kasutaja otsustab sellest loobuda.

  • IP-aadress (varjatud), asukoht, kuupäev ja kellaaeg ning külastaja kohaliku ajavööndi kellaaeg;
  • nimi, vaadatava lehe URL ja eelmisena vaadatud lehe URL;
  • kasutatava seadme teave (kuvasuurus, lauaarvuti/tahvelarvuti/mobiilseade, tootemark, mudel, …) ning internetiühenduse teave (lehe kiirus);
  • operatsioonisüsteem, brauseri versioon, brauseri toetatavad pistikprogrammid;
  • leheotsing ja failid, mida klõpsati ja laaditi alla, ning välisdomeenide lingid, mida klõpsati;
  • kasutatava brauseri põhikeel ja külastatud lehe keel.

Loobumine

Vaikimisi jälgib lehitsemistoiminguid Europa Analytics, et muu hulgas koguda statistikat. Jälgimisest saab loobuda siin klõpsates.

Kui otsustate loobuda, saate loobumisküpsise (piwik_ignore), mis mäletab teie otsust.

Kui keelate brauseris küpsised, ei saa te loobuda, sest küpsist piwik_ignore ei saa salvestada. Sel juhul vaadake alljärgnevat jaotist „Mittejälgimise eelistused“.

Mittejälgimise eelistused

Mittejälgimine võimaldab kasutajatel loobuda veebilehtede poolsest jälgimisest mis tahes otstarbel, sealhulgas analüütiliste teenuste, reklaamivõrgustike ja sotsiaalplatvormide kasutamisel. 

Kui lülitate brauseris mittejälgimise sisse, järgib Europa Analytics seda valikut; Europa Analytics ei jälgi külastajaid, kellel on küpsis piwik_ignore; mittejälgimine ei toimi Internet Exploreriga, selleks tuleb loobuda.

Piiratud juurdepääs teabele

Kogu analüütiliste andmete vahetus krüptitakse HTTPS-protokolli kaudu. Europa Analyticsi koostatavatele analüüsiaruannetele on Euroopa Komisjoni autentimissüsteemi (ECAS) kaudu juurdepääs üksnes komisjoni volitatud töötajatel, kes tegelevad Piwikiga, samuti Euroopa institutsiooni asjaomastel töötajatel või vajaliku volitusega alltöövõtjatel, kes võivad teatavaid teatud veebilehti analüüsida, arendada ja/või korrapäraselt hooldada.

Külastuslogid

Europa Analytics kustutab külastuslogid automaatselt 13 kuu pärast. Euroopa Komisjon talletab koondandmeid analüüsiotstarbel määramatu aja jooksul.

Kontaktandmed

Konkreetsed küsimused Europa Analyticsi poolse andmete talletamise ja kasutamise kohta või teabenõuded Euroopa Andmekaitsenõukogu küpsiste kasutamise põhimõtete kohta saab saata meie veebimeistrile.