European Data Protection Board

O EOZP-u

O nama

Europski odbor za zaštitu podataka (EOZP) neovisno je europsko tijelo koje pridonosi dosljednoj primjeni pravila o zaštiti podataka diljem Europske unije i promiče suradnju među nadležnim tijelima EU-a za zaštitu podataka. 

Europski odbor za zaštitu podataka sastavljen je od predstavnika nacionalnih tijela za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Nadležna tijela država EFTA-e/EGP-a također su članovi u pogledu pitanja povezanih s Općom uredbom o zaštiti podataka te bez prava na glasovanje i prava da budu izabrani na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika. EDPB uspostavljen je Općom uredbom o zaštiti podataka, a sjedište mu je u Bruxellesu. Europska komisija i, kada je riječ o pitanjima povezanima s Općom uredbom o zaštiti podataka, Nadzorno tijelo EFTA-e, imaju pravo sudjelovati u aktivnostima i sastancima Odbora bez prava na glasovanje.

EOZP ima tajništvo, koje osigurava Europski nadzornik za zaštitu podataka. U Memorandumu o razumijevanju utvrđeni su uvjeti suradnje između EOZP-a i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Predsedništvo

Andrea Jelinek Chair of the EDPB Andrea Jelinek                                                                     
Predsjednik
Ventsislav Karadjov Vice-Chair of the EDPB

Ventsislav Karadjov

Zamjenik Predsjednika

Willem Debeuckelaere Vice-Chair of the EDPB

Willem Debeuckelaere

Zamjenik Predsjednika

Misija

Cilj je EOZP-a osigurati dosljednu primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka u Europskoj uniji i europske Direktive o zaštiti podataka tijekom tijekom provedbe zakona.

Možemo donositi opće smjernice u cilju pojašnjenja odredaba europskih zakona o zaštiti podataka kako bismo našim dionicima pružili dosljedno tumačenje njihovih prava i obveza.

Općom uredbom o zaštiti podataka dodijeljena nam je i ovlast donošenja obvezujućih odluka koje se odnose na nacionalna nadzorna tijela u cilju osiguranja dosljedne primjene.

Postupamo u skladu sa svojim Poslovnikom i vodećim načelima.

Zadaće i dužnosti

Možemo:

 • pružati opće smjernice (uključujući smjernice, preporuke i najbolju praksu) u cilju pojašnjenja zakona,
 • savjetovati Europsku komisiju o svim pitanjima povezanima sa zaštitom osobnih podataka i novim prijedlozima zakonodavstva u Europskoj uniji,
 • donositi zaključke o dosljednosti u slučajevima prekogranične zaštite podataka i
 • promicati suradnju i djelotvornu razmjenu informacija i najbolje prakse među nacionalnim nadzornim tijelima.

Sastavljamo i godišnje izviješće o svojim aktivnostima koje se objavljuje i šalje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

Vodeća načela

Pridržavamo se sljedećih vodećih načela:

 • neovisnost i nepristranost
 • dobro upravljanje, integritet i dobro administrativno postupanje
 • kolegijalnost
 • suradnja
 • transparentnost
 • učinkovitost i modernizacija
 • proaktivnost

Više informacija dostupno je u Poslovniku EOZP-a.

EDPB competences

The EDPB is an independent European body with legal personality that contributes to the consistent application of data protection rules throughout the European Union and promotes cooperation between supervisory authorities. The EDPB is composed of the heads of the Supervisory Authorities (SA) and the European Data Protection Supervisor (EDPS) or their representatives. Instead of answering specific, individual requests, the EDPB issues general guidance. On 25 May 2018, the EDPB has endorsed the guidance provided on the GDPR provided by WP29: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en. The EDPB is also developing additional guidance, available here: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_hr.

The EDPB does not provide individual consultancy services. Please note that individuals or organisations with questions related to data protection law are advised to consult the website of the Supervisory Authority in the country where they are based. (For EU Member States: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.) (pending translation)