Tajništvo EOZP-a

Tajništvo, koje osigurava Europski nadzornik za zaštitu podataka, EOZP-u pruža analitičku, administrativnu i logističku potporu.

Ta potpora uključuje pripremu stajališta i organizaciju sastanaka EOZP-a te komunikaciju.

Iako osoblje Tajništva zapošljava Europski nadzornik za zaštitu podataka, članovi osoblja dobivaju upute za rad isključivo od predsjednika EOZP-a.

Uvjeti suradnje između EOZP-a i Europskog nadzornika za zaštitu podataka utvrđeni su Memorandumom o razumijevanju.

 

Obratite nam se