Nuomonė Nr. 18/2021 dėl Lietuvos priežiūros institucijos pateikto standartinių sutarčių sąlygų projekto (BDAR 28 straipsnio 8 dalis)