Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default

20 October 2020
Guidelines 4/2019  305.39 KB
Medlemsstater: