Retningslinjer 06/2022 om den praktiske gennemførelse af mindelige løsninger