Europos duomenų apsaugos valdyba

Teisė į duomenų perkeliamumą

25 May 2018

Per savo pirmąjį plenarinį posėdį Europos duomenų apsaugos valdyba patvirtino su BDAR susijusias 29 straipsnio darbo grupės gaires.

Teisė į duomenų perkeliamumą