Fælles udtalelse nr. 3/2021 fra Databeskyttelsesrådet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk datastyring (forordning om datastyring)

11 March 2021
Fælles udtalelse nr. 3/2021 fra Databeskyttelsesrådet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 884.73 KB
Members: