Artikkel 29 töörühm

Artikkel 29 töörühm on Euroopa sõltumatu töörühm, mis kuni 25. maini 2018 (kuni isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumiseni) käsitles eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse küsimusi. Kõiki artikkel 29 töörühma arhiivitud uudiseid on siin:

 

Artikkel 29 töörühm