Comitetul European pentru Protecția Datelor

Notă privind protecția datelor

Conform Regulamentului 2018/1725, Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) colectează informațiile dumneavoastră cu caracter personal numai în măsura în care sunt necesare îndeplinirii unui scop precis legat de sarcinile noastre.

Am luat măsuri pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt actualizate și prelucrate în siguranță.

Mai jos vă prezentăm câteva informații generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe site-ul nostru. Informații specifice despre activitățile de prelucrare ale CEPD, altele decât cele asociate acestui site, vor fi furnizate separat.

You have specific rights when it comes to the processing of your personal data by us.

Atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de CEPD, aveți dreptul să cunoașteți acest lucru.

Aveți dreptul să accesați informațiile și să obțineți rectificarea lor, fără întârziere, dacă sunt inexacte sau incomplete.

Puteți cere să fie blocate, în anumite condiții.

You can also object to it, in certain circumstances, on grounds relating to your specific situation.

Puteți solicita ca oricare dintre modificările de mai sus să fie comunicată părților cărora le-au fost dezvăluite datele dumneavoastră.

De asemenea, aveți dreptul să nu faceți obiectul unor decizii automate (efectuate exclusiv de mașini) care vă afectează, așa cum prevede legea.

You have the right to receive your personal data in a standardised format in case you wish to transfer it to another controller (data portability).

Aveți dreptul să depuneți oricând o reclamație dacă credeți că v-au fost încălcate drepturile privind protecția datelor.

These rights are outlined in Chapter III of the current data protection Regulation 2018/1725.

Exercitarea drepturilor de protecție a datelor în cadrul CEPD

Dacă CEPD vă prelucrează datele cu caracter personal și doriți să vă exercitați drepturile de protecție a datelor, trimiteți-ne o cerere scrisă, prin e-mail la EDPB-DPO@edpb.europa.eu sau la responsabilul nostru cu protecția datelor prin poștă, într-un plic sigilat.

În principiu, nu putem accepta cereri verbale (prin telefon sau personal), deoarece s-ar putea să nu vă putem trata imediat cererea fără să o analizăm mai întâi și să vă identificăm în mod sigur.

Cererea dumneavoastră trebuie să conțină o descriere detaliată și precisă a datelor la care doriți să aveți acces. În cazul în care există îndoieli întemeiate cu privire la identitatea dumneavoastră, s-ar putea să vi se ceară să furnizați copia unui document care să ne ajute să vă verificăm identitatea. Acesta poate fi orice document, de exemplu cartea de identitate sau pașaportul. Dacă furnizați alte documente, datele personale, spre exemplu numele și adresa, trebuie să fie clare pentru a fi în măsură să vă identifice, iar alte date, cum ar fi o fotografie sau caracteristici personale, pot fi acoperite cu negru.

Utilizarea informațiilor din documentul dumneavoastră de identificare este strict limitată: datele vor fi folosite numai pentru a vă verifica identitatea și nu vor fi stocate mai mult decât este necesar în acest scop.

Datele dumneavoastră cu caracter personal și site-ul nostru

Site-ul CEPD este instrumentul nostru de comunicare cel mai important. Aici prezentăm activitatea pe care o desfășurăm, cum ar fi ghidurile, recomandările, cele mai bune practici, sfaturile, avizele și deciziile noastre. În plus, comunicăm publicului larg, precum și publicului nostru de specialiști, știri din domeniul protecției datelor și informații pe teme de protecție a datelor.

Unele dintre serviciile oferite pe site-ul nostru necesită prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Am prelucrat date cu caracter personal colectate pe site-ul nostru pentru următoarele scopuri:

- pentru a vă permite să aveți acces la site-ul nostru. Folosim numai module cookie tehnice de sesiune pentru a detecta dacă utilizatorul acceptă JavaScript sau nu, și

- atunci când ne trimiteți o cerere sau o reclamație prin intermediul site-ului nostru sau prin alte mijloace, numai în scopul tratării plângerii respective;

Nu reutilizăm informațiile în alt scop decât cel declarat. Nu vom dezvălui niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct.

În anumite condiții prevăzute de lege, putem dezvălui informațiile dumneavoastră unor terți (de exemplu Oficiului European de Luptă Antifraudă, Curții de Conturi sau autorităților de aplicare a legii), dacă este necesar și proporțional în scopuri legale și specifice.

De regulă, nu păstrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care le-am colectat. Putem păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă în scopuri istorice sau științifice, cu instituirea de garanții adecvate.

Platformele de comunicare socială
CEPD utilizează platformele de comunicare socială pentru a-și prezenta activitatea prin canale utilizate pe scară largă. Ideile și opiniile exprimate de CEPD pe platformele de comunicare socială au doar scop informativ. Niciuna din comunicările de pe platformele de comunicare socială nu se consideră a fi un aviz juridic sau oficial în numele CEPD.