Bemutatkozás

Az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) független európai szerv, amely hozzájárul az adatvédelmi szabályok következetes alkalmazásához az Európai Unió teljes területén, és előmozdítja az uniós adatvédelmi hatóságok közötti együttműködést.

A testület tagsága a nemzeti adatvédelmi hatóságok képviselőiből és az európai adatvédelmi biztosból (EDPS) áll. Az az általános adatvédelmi rendeletet érintő kérdésekben az EFTA–EGT-tagállamok felügyeleti hatóságai szintén a testület tagjai. Ők nem rendelkeznek szavazati joggal, illetve az elnöki vagy elnökhelyettesi pozíciókra nem választhatók. Az Európai Adatvédelmi Testületet az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hozta létre, székhelye Brüsszelben található. Az Európai Bizottságnak és – az általános adatvédelmi rendeletet érintő kérdésekben – az EFTA Felügyeleti Hatóságának jogában áll részt venni a Testület tevékenységeiben és ülésein, szavazati jog nélkül.

Az EDPB mellett Titkárság működik, amelyet az EDPS biztosít. Az EDPB és az EDPS közötti együttműködés feltételeit egyetértési megállapodás határozza meg.

Elnökség
Andrea Jelinek — Chaif of the EDPB
Andrea Jelinek
Elnök
Ventsislav Karadjov — EDPB Deputy Chair
Ventsislav Karadjov
Elnökhelyettes
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Elnökhelyettes

Küldetés

Az EDPB célja annak biztosítása, hogy az Európai Unióban következetesen alkalmazzák az általános adatvédelmi rendeletet és az Európai Unió bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelvét.

Az uniós adatvédelmi jogszabályok feltételeinek tisztázása érdekében általános iránymutatásokat fogadunk el, ezáltal jogaik és kötelezettségeik következetes értelmezését biztosítjuk az érdekelt feleinknek.

A következetes jogalkalmazás biztosítása érdekében ezenkívül a GDPR-ban  foglalt felhatalmazásunknál fogva a nemzeti felügyeleti hatóságok számára kötelező döntéseket  is hozunk.

Eljárásainkban eleget teszünk saját eljárási szabályzatunknak és irányadó elveinknek.

 

Feladatok és kötelességek

Amit tehetünk:

 • általános iránymutatás biztosítása (ideértve az iránymutatásokat, ajánlásokat és legjobb gyakorlatokat) a rendelet rendelkezéseinek  tisztázása érdekében;
 • tanácsadás az Európai Bizottság számára a személyes adatok védelmével és az Európai Unióban előterjesztett új jogszabálytervezetekkel kapcsolatos bármilyen kérdésben;
 • következetességgel kapcsolatos megállapítások elfogadása a határokon átnyúló adatvédelmi ügyekben; és
 • a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti együttműködés, valamint az információk és legjobb gyakorlatok hatékony megosztásának elősegítése.

Emellett éves jelentést is készítünk tevékenységeinkről, amelyet nyilvánosságra hozunk és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elé is benyújtunk.

 

Irányadó elvek

Irányadó elveink a következők:

 • Függetlenség és pártatlanság
 • Helyes szervezetirányítás, feddhetetlenség és jó közigazgatási magatartás
 • Kollegialitás
 • Együttműködés
 • Átláthatóság
 • Hatékonyság és modernizálás
 • Kezdeményezőkészség

További információ az EDPB eljárási szabályzatában található.

Az EDPB kompetenciái

Az EDPB egy jogi személyiséggel rendelkező, független európai szerv, amely hozzájárul az adatvédelmi szabályoknak az egész Európai Unióra kiterjedő következetes alkalmazásához, valamint elősegíti a felügyeleti hatóságok közötti együttműködést. Az EDPB a felügyeleti hatóságok vezetőiből és az európai adatvédelmi biztosból (EDPS), illetve képviselőikből áll. Egyedi kérések megválaszolása helyett az EDPB általános iránymutatásokat ad ki. Az EDPB 2018. május 25-én jóváhagyta a WP29 által biztosított, az általános adatvédelmi rendeletről szóló iránymutatást: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_hu. Az EDPB további iránymutatásokat is kidolgoz, amelyek itt érhetők el: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_hu.

Az EDPB nem nyújt egyénre szabott konzultációs szolgáltatásokat. Felhívjuk a magánszemélyek és a szervezetek figyelmét, hogy az adatvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos kérdéseikkel keressék fel a székhelyük szerinti ország felügyeleti hatóságának weboldalát. (EU tagállamok esetében: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu.)