39/2021. sz. vélemény arról, hogy az általános adatvédelmi rendelet 58. cikke (2) bekezdésének g) pontja szolgálhat-e jogalapként ahhoz, hogy a felügyeleti hatóság hivatalból elrendelhesse a személyes adatok törlését abban az esetben, ha az érintett nem n