Europski odbor za zaštitu podataka

Pravo na prenosivost podataka