Európai Adatvédelmi Testület

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Európai Adatvédelmi Testület az Ön személyes adatait csak a saját feladatai teljesítéséhez szükséges mértékben gyűjti (amit a 45/2001/EK rendelet állapít meg).

Olyan intézkedéseket hozunk, amelyek garantálják, hogy az Ön adatai mindig aktualizálva legyenek és biztonságosan legyenek kezelve.

Az alábbiakban néhány általános információt ismertetünk a személyes adatok honlapunkon történő feldolgozásával kapcsolatban. Az Európai Adatvédelmi Testület adatkezelési tevékenységeire – az e honlappal kapcsolatosak kivételével – vonatkozó konkrét információkat külön fogjuk ismertetni.

Adatai kezelésével élhet jogaival

Önnek joga van tudni, hogy az Európai Adatvédelmi Testület feldolgozza az Ön személyes adatait.

Önnek joga van személyes adataihoz való hozzáféréshez és azok haladéktalan kijavíttatásához, amennyiben pontatlanok vagy hiányosak.

Kérheti, hogy bizonyos körülmények között blokkolják azokat.

Ön azt is kifogásolhatja, hogy személyes adatait kezeljék, ha úgy gondolja, hogy az adatkezelés tisztességtelen és jogellenes, valamint kérheti adatai törlését.

Kérheti, hogy a fenti változásokat közöljék azon felekkel, akik számára az Ön személyes adatait továbbították.

Önnek továbbá a jogszabályok szerint joga van arra, hogy ne legyen alanya az Önt érintő (kizárólag gépek által hozott) automatizált döntéseknek.

Önnek joga van bármikor panaszt tenni, ha úgy gondolja, hogy megsértették személyes adatai védelméhez fűződő jogait.

A hatályban lévő 45/2001/EK adatvédelmi rendelet 13. és 19. cikke tartalmazza ezeket a jogokat.

Miként gyakorolhatja adatvédelmi jogait az Európai Adatvédelmi Testületre vonatkozóan?

Ha az Európai Adatvédelmi Testület kezeli az Ön személyes adatait, és Ön személyes adatai védelméhez fűződő jogával kíván élni, kérjük, küldjön számunkra egy írásbeli kérelmet e-mailben EDPB-DPO@edpb.europa.eu vagy adatvédelmi tisztviselőnk számára postai úton egy zárt borítékban.

Főszabályként nem fogadhatunk el szóbeli (telefonos vagy személyes) kérelmeket, ugyanis előfordulhat, hogy nem tudunk azonnal foglalkozni az Ön által benyújtott kérelemmel, mivel először elemeznünk kell a kérelmeket és megbízhatóan azonosítanunk kell Önt.

A benyújtott kérelemnek részletes és pontos leírást kell tartalmaznia a hozzáférni kívánt adatokról. Amennyiben a személyazonosságát illetően indokolt kétségek merülnek fel, felkérhetjük Önt egy olyan dokumentum másolatának benyújtására, amelynek segítségével személyazonosságát ellenőrizni tudjuk. Ez lehet például személyazonosító igazolvány vagy útlevél. Amennyiben másfajta dokumentumot nyújt be, azon a személyes adatoknak, így a névnek és a címnek, a személyének azonosítása érdekében tisztán látszaniuk kell, míg a többi adatot, így a fényképet vagy bármilyen személyes jellemzőt el lehet takarni.

Az Ön személyazonosságát igazoló dokumentumban szereplő információk általunk történő felhasználása szigorú korlátozás alá esik: az adatokat kizárólag az Ön személyazonosságának ellenőrzése céljából használjuk fel, és nem tároljuk a szükségesnél hosszabb ideig.

Az Ön személyes adatai és honlapunk

Az Európai Adatvédelmi Testület honlapja a legfontosabb kommunikációs eszközünk. A honlapon közöljük munkánkat, többek között iránymutatásainkat, ajánlásainkat, bevált módszereinket, tanácsainkat, véleményeinket és döntéseinket. Ezenkívül a honlapon közöljük az adatvédelmi híreket és az adatvédelmi témákkal kapcsolatos információkat a nagyközönséggel és a szakértői közönségünkkel.

A honlapunkon kínált szolgáltatások közül néhányhoz az Ön személyes adatainak feldolgozása szükséges.

A honlapunkon gyűjtött személyes adatokat az alábbi célokból kezeljük:

- hogy Ön hozzáférhessen honlapunkhoz. We only use technical session cookies to detect if the user supports JavaScript or not, and

- ha honlapunkon keresztül vagy más módon küld nekünk kérelmet vagy panaszt, kizárólag a panasz vagy kérelem kezelése céljából;

- statisztikai célokból.

Az információkat nem használjuk fel újra a megadott céltól eltérő célokból. Soha nem fogjuk nyilvánosságra hozni személyes adatait közvetlen üzletszerzési szándékkal.

A jogszabályokban meghatározott feltételek mellett harmadik felek számára továbbíthatjuk az Ön adatait, (például az Európai Csalás Elleni Hivatal, a Számvevőszék vagy a bűnüldöző hatóságok), ha az szükséges és arányos, valamint jogszerű és meghatározott célokból történik.

Általános szabályként az Ön személyes adatait kizárólag a gyűjtés céljának eléréséig tároljuk. Személyes adatait hosszabb ideig kizárólag történelmi, statisztikai vagy tudományos célokból tárolhatjuk a megfelelő biztosítékok mellett.