European Data Protection Board

Obavijest o zaštiti podataka

In line with Regulation 2018/1725, the EDPB collects your personal information only to the extent necessary to fulfil a precise purpose related to our tasks.
We put in place measures to guarantee that your data are kept up-to-date and processed securely.
Here below we provide you with some general information regarding the processing of personal data on our website. Specific information about processing activities of the EDPB other than the ones associated with this website will be provided separately.
You have specific rights when it comes to the processing of your personal data by us.
When your personal data is processed by the EDPB, you have the right to know about it.
You have the right to access the information and have it rectified without delay if it is inaccurate or incomplete.
You can ask to have it blocked under certain circumstances.
You can also object to it, in certain circumstances, on grounds relating to your specific situation.
You can request that any of the above changes be communicated to other parties to whom your data have been disclosed.
You have also the right not to be subject to automated decisions (made solely by machines) affecting you, as defined by law.
You have the right to receive your personal data in a standardised format in case you wish to transfer it to another controller (data portability).
You have the right to complain at any time if you believe your data protection rights have been breached.
These rights are outlined in Chapter III of the current data protection Regulation 2018/1725.

Kada brađujemo vaše podatke imate određena prava

Kada EOZP obrađuje vaše osobne podatke imate pravo znati za to.

Imate pravo na pristup informacijama i na njihovo ispravljanje bez odgode ako su netočne ili nepotpune.

Možete tražiti da ih se u određenim okolnostima blokira.

Možete i prigovoriti njihovoj obradi ako smatrate da je obrada nepoštena i nezakonita te zatražiti da ih se izbriše.

Možete zatražiti da se druge stranke kojima su vaši podaci otkriveni obavijeste o bilo kojoj od gore navedenih promjena.

Također imate pravo da vas se ne uključi u automatizirane odluke (koje donose isključivo strojevi) koje utječu na vas, što je propisano zakonom.

Imate pravo uložiti prigovor u bilo kojem trenutku ako smatrate da su povrijeđena vaša prava na zaštitu podataka.

Ta su prava navedena u člancima 13. do 19. postojeće Uredbe o zaštiti podataka 45/2001.

Kako ostvariti pravo na zaštitu svojih podataka u EOZP-u

Ako EOZP obrađuje vaše osobne podatke i želite ostvariti svoja prava na zaštitu podataka, pošaljite nam pisani zahtjev bilo putem e-pošte EDPB-DPO@edpb.europa.eu ili ga pošaljite našem SZP-u poštom u zaštićenoj omotnici.

U načelu ne možemo prihvatiti usmene zahtjeve (telefonskim putem ili osobno) jer možda nećemo moći odmah obraditi vaš zahtjev bez da ga prethodnog analiziramo i pouzdano vas identificiramo.

Vaš zahtjev treba sadržavati detaljan i točan opis podataka kojima želite pristupiti. When there are reasonable doubts regarding your identity, you might be asked to provide a copy of a document, which help us to verify your identity. It can be any document such as your ID card or passport. Should you provide any other documents, personal details such as your name and your address should be in clear in order to be able to identify you, while any other data such as a photo or any personal characteristics may be blacked out.

Naše korištenje informacija iz vaše identifikacijske isprave strogo je ograničeno. Podaci se koriste samo za potvrdu vašeg identiteta i neće biti pohranjeni dulje nego što je za tu svrhu potrebno.

Vaši osobni podaci i naša internetska stranica

EOZP-ova internetska stranica naš je najvažniji komunikacijski alat. Putem iste pružamo informacije o svom radu kao što su naše smjernice, preporuke, primjeri najbolje prakse, savjeti, mišljenja i odluke. Pored toga obavještavamo širu javnost, kao i našu stručniju publiku, o vijestima i informacijama u području zaštite podataka.

Neke od usluga koje se nude na našoj internetskoj stranici našem zahtijevaju obradu vaših osobnih podataka.

Obradili smo osobne podatke prikupljene na našoj internetskoj stranici u sljedeće svrhe:

- kako bismo vam omogućili pristup našoj internetskoj stranici za kolačiće, We only use technical session cookies to detect if the user supports JavaScript or not, and

- isključivo u svrhu rješavanja zahtjeva ili pritužbe koje nam uputite putem naše internetske stranice ili na drugi način;

- u statističke svrhe.

Informacije ne koristimo ponovno u drugu svrhu koja se razlikuje od navedene. Nikada nećemo objaviti vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga.

Pod određenim uvjetima navedenim u zakonu, možemo otkriti vaše podatke trećim stranama (poput Europskog ureda za borbu protiv prijevara, Revizorskog suda ili tijela za provedbu zakona ako je to nužno i potrebno, u zakonite i posebne svrhe.

U pravilu vaše osobne podatke ne čuvamo dulje nego što je potrebno u svrhe zbog kojih smo ih prikupili. Možemo čuvati vaše osobne podatke duže vrijeme u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe ako postoje odgovarajuće zaštitne mjere.

Društveni mediji
Europski odbor za zaštitu podataka koristi se društvenim medijima za predstavljanje svojeg rada putem često korištenih kanalȃ. Ideje i stajališta koje Europski odbor za zaštitu podataka iznosi na društvenim medijima isključivo su za informativne svrhe. Nikakva se komunikacija preko društvenih medija neće smatrati pravnom ili službenom obavijesti u ime Odbora.