European Data Protection Board

Obavijest o zaštiti podataka

EOZP prikuplja vaše osobne podatke samo u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje točno određene svrhe povezane s našim poslovima (propisanima Uredbom 45/2001).

Uvodimo mjere kako bismo jamčili za ažurnost vaših podataka i njihovu sigurnu obradu.

U nastavku navodimo neke opće informacije o obradi osobnih podataka na našoj internetskoj stranic. Posebne informacije o EOZP-ovim aktivnostima obrade podataka, osim onih povezanih s ovom internetskom stranicom biti će navedene odvojeno.

Kada brađujemo vaše podatke imate određena prava

Kada EOZP obrađuje vaše osobne podatke imate pravo znati za to.

Imate pravo na pristup informacijama i na njihovo ispravljanje bez odgode ako su netočne ili nepotpune.

Možete tražiti da ih se u određenim okolnostima blokira.

Možete i prigovoriti njihovoj obradi ako smatrate da je obrada nepoštena i nezakonita te zatražiti da ih se izbriše.

Možete zatražiti da se druge stranke kojima su vaši podaci otkriveni obavijeste o bilo kojoj od gore navedenih promjena.

Također imate pravo da vas se ne uključi u automatizirane odluke (koje donose isključivo strojevi) koje utječu na vas, što je propisano zakonom.

Imate pravo uložiti prigovor u bilo kojem trenutku ako smatrate da su povrijeđena vaša prava na zaštitu podataka.

Ta su prava navedena u člancima 13. do 19. postojeće Uredbe o zaštiti podataka 45/2001.

Kako ostvariti pravo na zaštitu svojih podataka u EOZP-u

Ako EOZP obrađuje vaše osobne podatke i želite ostvariti svoja prava na zaštitu podataka, pošaljite nam pisani zahtjev bilo putem e-pošte EDPB-DPO@edpb.europa.eu ili ga pošaljite našem SZP-u poštom u zaštićenoj omotnici.

U načelu ne možemo prihvatiti usmene zahtjeve (telefonskim putem ili osobno) jer možda nećemo moći odmah obraditi vaš zahtjev bez da ga prethodnog analiziramo i pouzdano vas identificiramo.

Vaš zahtjev treba sadržavati detaljan i točan opis podataka kojima želite pristupiti. When there are reasonable doubts regarding your identity, you might be asked to provide a copy of a document, which help us to verify your identity. It can be any document such as your ID card or passport. Should you provide any other documents, personal details such as your name and your address should be in clear in order to be able to identify you, while any other data such as a photo or any personal characteristics may be blacked out.

Naše korištenje informacija iz vaše identifikacijske isprave strogo je ograničeno. Podaci se koriste samo za potvrdu vašeg identiteta i neće biti pohranjeni dulje nego što je za tu svrhu potrebno.

Vaši osobni podaci i naša internetska stranica

EOZP-ova internetska stranica naš je najvažniji komunikacijski alat. Putem iste pružamo informacije o svom radu kao što su naše smjernice, preporuke, primjeri najbolje prakse, savjeti, mišljenja i odluke. Pored toga obavještavamo širu javnost, kao i našu stručniju publiku, o vijestima i informacijama u području zaštite podataka.

Neke od usluga koje se nude na našoj internetskoj stranici našem zahtijevaju obradu vaših osobnih podataka.

Obradili smo osobne podatke prikupljene na našoj internetskoj stranici u sljedeće svrhe:

- kako bismo vam omogućili pristup našoj internetskoj stranici za kolačiće, We only use technical session cookies to detect if the user supports JavaScript or not, and

- isključivo u svrhu rješavanja zahtjeva ili pritužbe koje nam uputite putem naše internetske stranice ili na drugi način;

- u statističke svrhe.

Informacije ne koristimo ponovno u drugu svrhu koja se razlikuje od navedene. Nikada nećemo objaviti vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga.

Pod određenim uvjetima navedenim u zakonu, možemo otkriti vaše podatke trećim stranama (poput Europskog ureda za borbu protiv prijevara, Revizorskog suda ili tijela za provedbu zakona ako je to nužno i potrebno, u zakonite i posebne svrhe.

U pravilu vaše osobne podatke ne čuvamo dulje nego što je potrebno u svrhe zbog kojih smo ih prikupili. Možemo čuvati vaše osobne podatke duže vrijeme u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe ako postoje odgovarajuće zaštitne mjere.