Europees Comité voor gegevensbescherming

Zoeken

News
20 July 2020

Brussel, 20 juli - Tijdens zijn vierendertigste plenaire vergadering heeft het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) een verklaring aangenomen over het arrest van het Hof van Justitie...

News
04 September 2020

Brussel, 3 september – Het Comité heeft richtsnoeren over de begrippen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en richtsnoeren over...

Pages