Europees Comité voor gegevensbescherming

Zoeken

News
26 September 2018

Persbericht

Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board, hierna: EDPB) — Derde...

News
24 January 2019

Brussel, 24 januari 2019 — De Europese gegevensbeschermingsautoriteiten hebben op 22 en 23 januari hun zesde plenaire vergadering gehouden in het kader van het Europees...

News
20 July 2020

Brussel, 20 juli - Tijdens zijn vierendertigste plenaire vergadering heeft het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) een verklaring aangenomen over het arrest van het Hof van Justitie...

News
04 September 2020

Brussel, 3 september – Het Comité heeft richtsnoeren over de begrippen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en richtsnoeren over...