ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Αναζήτηση

Publication
Publication
Publication
Publication
News
05 December 2018

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου — Στις 4 και 5 Δεκεμβρίου οι Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Δεδομένων, στη σύνοδό τους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ), πραγματοποίησαν την...

News
24 January 2019

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου — Στις 22 και 23 Ιανουαρίου οι Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Δεδομένων, στη σύνοδό τους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων...

News
20 July 2020

Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου — Το ΕΣΠΔ, στην 34η σύνοδο ολομέλειάς του, εξέδωσε δήλωση σχετικά με την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση Facebook Ireland κατά Schrems, ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά...

Pages