Europeiska dataskyddsstyrelsen

Offentligt samråd

Vi anordnar offentliga samråd för att inhämta åsikter och betänkligheter från alla berörda intressenter och medborgare.

Observera att vi kan komma att publicera dina svar på vår webbplats. Varje samråd kommer att inbegripa ett meddelande om behandling av personuppgifter, där vi anger hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka dina rättigheter är.

Öppna offentliga samråd
Rubrik Startdatum Slutdatum
Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices 12 July 2019 09 September 2019