Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Sabiedriskā apspriešana

Mēs organizējam sabiedrisko apspriešanu, lai apkopotu visu ieinteresēto personu viedokļus un bažas.

Informējam, ka EDAK var publicēt jūsu atbildes EDAK tīmekļa vietnē. Katrai apspriešanai tiks pievienots attiecīgs paziņojums par privātumu, kurā tiks izklāstīts, kā EDAK apstrādā personas datus un kādas ir datu subjektu tiesības.

Atklāta sabiedriskā apspriešana
Nosaukums Sākuma datums Beigu datums
Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices 12 July 2019 09 September 2019