Europos duomenų apsaugos valdyba

Viešosios konsultacijos

Siekdami kaupti visų suinteresuotųjų subjektų ir piliečių nuomones ir informaciją jiems rūpimais klausimais, rengiame viešąsias konsultacijas.

Atminkite, kad jūsų atsakymus galime skelbti savo interneto svetainėje. Per kiekvieną konsultaciją pateikiame pareiškimą dėl privatumo, kuriame nurodoma, kaip tvarkome asmens duomenis ir kokios yra jūsų teisės.

Open Public Consultations
Title Start Date End Date
Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices 12 July 2019 09 September 2019