An Bord Eorpach um Chosaint Sonraí

Comhairliúchán poiblí

Eagraímid comhairliúcháin phoiblí chun na tuairimí agus na hábhair imní atá ag gach páirtí leasmhar agus ag gach saoránach a bhailiú.

Tabhair faoi deara go bhféadfadh go bhfoilseoimis na freagraí uait ar ár láithreán gréasáin. Beidh ráiteas príobháideachta ag gabháil le gach comhairliúchán, rud ina leagfar amach an dóigh a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta agus na cearta atá agat.

Comhairliúcháin Phoiblí atá Ar Oscailt
Teideal Dáta Tosaithe Dáta Deiridh
Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices 12 July 2019 09 September 2019