Euroopa Andmekaitsenõukogu

Avalik konsultatsioon

Korraldame avalikke konsultatsioone, et koguda kõigi huvitatud sidusrühmade ja kodanike seisukohti ja probleeme.

Palun arvestage, et võime avalikustada teie küsimused oma veebilehel. Iga konsultatsiooniga kaasneb teave isikuandmete töötlemise kohta, mis selgitab teie isikuandmete töötlemise viisi ja õiguseid.

Avatud avalikud konsultatsioonid
Pealkiri Alguskuupäev Lõppkuupäev
Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices 12 July 2019 09 September 2019