ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Δημόσια διαβούλευση

Διοργανώνουμε δημόσιες διαβουλεύσεις προκειμένου να συγκεντρώνουμε τις απόψεις και τις ανησυχίες όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και όλων των πολιτών.

Σημειώνεται ότι ενδέχεται να δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις σας στον ιστότοπό μας. Κάθε διαβούλευση περιλαμβάνει δήλωση περί απορρήτου, στην οποία περιγράφονται τόσο ο τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όσο και τα δικαιώματά σας.

Κλειστές δημόσιες διαβουλεύσεις
Τίτλος Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Guidelines 06/2020 on the interplay of the Second Payment Services Directive and the GDPR 22 July 2020 16 September 2020
Guidelines 2/2020 on articles 46 (2) (a) and 46 (3) (b) of Regulation 2016/679 for transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities and bodies 24 February 2020 18 May 2020
Guidelines 1/2020 on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applications 07 February 2020 04 May 2020
Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR (part 1) 11 December 2019 05 February 2020
Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default 20 November 2019 16 January 2020
Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices 12 July 2019 09 September 2019
Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in the context of the provision of online services to data subjects 12 April 2019 24 May 2019
Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation 2016/679 - Annex 2 15 February 2019 29 March 2019
Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring Bodies under Regulation 2016/679 19 February 2019 02 April 2019
EDPB Guidelines 4/2018 on the accreditation of certification bodies under Article 43 of the General Data Protection Regulation (2016/679) - Annex 1 14 December 2018 01 February 2019

Pages