ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Δημόσια διαβούλευση

Διοργανώνουμε δημόσιες διαβουλεύσεις προκειμένου να συγκεντρώνουμε τις απόψεις και τις ανησυχίες όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και όλων των πολιτών.

Σημειώνεται ότι ενδέχεται να δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις σας στον ιστότοπό μας. Κάθε διαβούλευση περιλαμβάνει δήλωση περί απορρήτου, στην οποία περιγράφονται τόσο ο τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όσο και τα δικαιώματά σας.

Ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις
Τίτλος Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices 12 July 2019 09 September 2019