ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Δημόσια διαβούλευση

Διοργανώνουμε δημόσιες διαβουλεύσεις προκειμένου να συγκεντρώνουμε τις απόψεις και τις ανησυχίες όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και όλων των πολιτών.

Σημειώνεται ότι ενδέχεται να δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις σας στον ιστότοπό μας. Κάθε διαβούλευση περιλαμβάνει δήλωση περί απορρήτου, στην οποία περιγράφονται τόσο ο τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όσο και τα δικαιώματά σας.

Κλειστές δημόσιες διαβουλεύσεις
Τίτλος Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Guidelines 01/2021 on Examples regarding Data Breach Notification 19 January 2021 02 March 2021
Guidelines 10/2020 on restrictions under Article 23 GDPR 18 December 2020 12 February 2021
Συστάσεις 01/2020 σχετικά με τα μέτρα που συμπληρώνουν τα εργαλεία διαβίβασης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ 11 November 2020 21 December 2020
Guidelines 09/2020 on relevant and reasoned objection under Regulation 2016/679 13 October 2020 24 November 2020
Guidelines 08/2020 on the targeting of social media users 07 September 2020 19 October 2020
Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR 07 September 2020 19 October 2020
Guidelines 06/2020 on the interplay of the Second Payment Services Directive and the GDPR 22 July 2020 16 September 2020
Guidelines 2/2020 on articles 46 (2) (a) and 46 (3) (b) of Regulation 2016/679 for transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities and bodies 24 February 2020 18 May 2020
Guidelines 1/2020 on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applications 07 February 2020 04 May 2020
Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR (part 1) 11 December 2019 05 February 2020

Pages