Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Offentlig høring

Vi tilrettelægger offentlige høringer for at indsamle synspunkter og betænkeligheder fra alle interesserede parter og borgere.

Bemærk venligst, at vi i givet fald offentliggør dine svar på vores websted. Hver høring vil omfatte en erklæring om databeskyttelse, hvoraf det fremgår, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har.

Åbne offentlige høringer
Titel Startdato Slutdato
Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices 12 July 2019 09 September 2019