Európsky výbor pre ochranu údajov

Stanovisko 9/2019 k návrhu rakúskeho dozorného orgánu pre ochranu osobných údajov týkajúceho sa požiadaviek na akreditáciu monitorujúceho subjektu pre kódex správania podľa článku 41 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

12 July 2019
Stanovisko 9/2019  466.91 KB
Členské štáty: