Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Udtalelse 9/2019 om den østrigske tilsynsmyndighed for databeskyttelses udkast til kravene til akkreditering af et organ til kontrol af adfærdskodekser i henhold til artikel 41 i databeskyttelsesforordningen

12 July 2019
Udtalelse 9/2019  450.29 KB
Medlemsstater: