Европейски комитет за защита на данните

Становище 9/2019 относно проекта на австрийския надзорен орган по защита на данните относно изискванията за акредитация на органи за наблюдение на кодекси на поведение съгласно член 41 от ОРЗД

12 July 2019
Становище 9/2019  445.33 KB
Държави членки: