Euroopa Andmekaitsenõukogu

Opinion 9/2018 France SAs DPIA List

03 October 2018
Arvamus nr 9/2018, milles käsitletakse Prantsusmaa pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu  103.62 KB
Liikmesriigid: