ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Γνώμη 8/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Φινλανδίας

03 October 2018
Γνώμη 8/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Φινλανδίας  132.08 KB
Κράτη μέλη: