Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus nr 7/2019, milles käsitletakse Islandi pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse andmekaitsealase mõjuhinnangu nõuet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 4)

12 March 2019
Arvamus nr 7/2019, milles käsitletakse Islandi pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse andmekaitsealase mõjuhinnangu nõuet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 4)  359.48 KB
Liikmesriigid: